Presentations

Invited Talks

2023 Vilardell, Laura. “Catalan Publishers and Franco's Censorship: A Discussion of the Strategies Used in Response.” Sant Jordi Celebration. Georgetown University. Invited talk. Washington DC, 21 April.

Refereed Conference Papers

2021

Vilardell, Laura. “39/The Ecology of Intralingual Translation: Localization of Audiovisual Content Under Discussion.” 7th IATIS Conference The Cultural Ecology of Translation, Barcelona, 14 - 17 September.

2020

Vilardell, Laura. “Strategies Adopted by Publishers to Overcome Censorship of Translations into Catalan during Franco’s Regime”. 550 - Enclosure and Incarceration in Catalan Culture. 2020 MLA Annual Convention, Seattle, January, 9-12.

2019

Vilardell, Laura. “Intralingual Localization and Reception: The Controversy Around Spanish Subtitles of the 2019 Oscar Awarded Movie Roma.” ALTA42: Sight and Sound. Rochester, NY, Hyatt Regency Rochester & Joseph A. Floreano Riverside Convention Center, November 7-November 10.

Vilardell, Laura. “Joan Gili i Serra, editor i traductor a la Gran Bretanya (1936-1996): balanç i valoració” [Joan Gili i Serra, publisher and translator in Great Britain (1936-1996): evaluation and assessment]. Catalan Studies: The Aesthetics and Politics of Conflict. 17th International Colloquium of the North American Catalan Society, University of Chicago. April 25-27.

Vilardell, Laura. “Catalan identity in Radio Barcelona From the Second Republic to The Early Years of Francoist Dictatorship (1931-1940)”. American Comparative Literature Association's 2019 Annual Meeting. Georgetown University, Washington, DC. March, 7-10.

2018 Vilardell, Laura. “Catalan Publishers Against the Regime: Translations into Catalan During 1960s and Their Struggle Against Censorship.” ALTA41: Performance, Props, and Platforms. Indiana University, Bloomington. October 31-November 3.
2017

Vilardell, Laura. “Inventory and Analysis of the Translations of English-Language Authors in the Catalan-language Series Isard (1962-1971).” 15th International Colloquium of the North American Catalan Society. Barcelona. June 29-July 1.

Vilardell, Laura and Ramon Pinyol Torrents.  “La censura franquista contra un intel·lectual addicte al règim. El cas del romanès Vintila Horia i la traducció al català de Déu ha nascut a l’exili” [The Francoist censorship against an enthusiast intellectual of the Francoist regime. The case of the Romanian Vintila Horia and the Catalan translation of Dieu est né en exil]. Llengües i cultures en contacte: el català i l’Europa d’avui. Diàlegs culturals mitjançant traduccions literàries. University of Bucharest, April 16.

Vilardell, Laura. “Les commemoracions verdaguerianes de 1952 a Madrid: el cas del monument al Parque del Retiro” [The 1952 Verdaguer commemorations in Madrid. The case of the monument in El Parque del Retiro]. IX Col·loqui Internacional Verdaguer “1714. Del conflicte a la història i el mite, la literatura i l’art.” University of Vic, November 6-8.

2016

Vilardell, Laura; Coromina, Eusebi. "Vol de Nit, entre la censura i la recerca d’un nou model de llengua narratiu" [Night Flight, Between Censorship and the Search for a New Model of Narrative Language]. III Jornada LITCAT de Grups d’Investigació de Literatura Catalana Contemporània. Universitat d’Alacant, May 17.

Vilardell, Laura. “The relationship between minority languages and translation: the Catalan case.” Mountain Interstate Foreign Language Conference. James Madison University. October 13-16.

Vilardell, Laura. “Las traducciones de Camus al catalán durante los años 60-70 y la censura franquista” [Translations of Albert Camus into Catalan during 1960-70 and the Francoist Censorship]. GRAPHSY (Graduate Portuguese and Hispanic Symposium Georgetown University). February 26.

2015

Vilardell, Laura. “Inventory and Analysis of the Translations of English-Language Authors in the Catalan-language Series Isard (1962-1971).” 15th International Colloquium of the North American Catalan Society. Barcelona. June 29-July 1.

Vilardell, Laura and Ramon Pinyol Torrents.  “La censura franquista contra un intel·lectual addicte al règim. El cas del romanès Vintila Horia i la traducció al català de Déu ha nascut a l’exili” [The Francoist censorship against an enthusiast intellectual of the Francoist regime. The case of the Romanian Vintila Horia and the Catalan translation of Dieu est né en exil]. Llengües i cultures en contacte: el català i l’Europa d’avui. Diàlegs culturals mitjançant traduccions literàries. University of Bucharest, April 16.

Vilardell, Laura. “Les commemoracions verdaguerianes de 1952 a Madrid: el cas del monument al Parque del Retiro” [The 1952 Verdaguer commemorations in Madrid. The case of the monument in El Parque del Retiro]. IX Col·loqui Internacional Verdaguer “1714. Del conflicte a la història i el mite, la literatura i l’art.” University of Vic, November 6-8.

2014

Vilardell, Laura. “El comte de Cedillo, excursionista i difusor de Canigó, de Jacint Verdaguer” [The Count of Cedillo, Excursionist and Transmitter of the Book Canigó, by Jacint Verdaguer]. II Congrés Internacional Geografies Literàries, University of Vic, April 24-26.

Pou, Ester and Laura Vilardell. “La Traducció i la literatura: una proposta didàctica integrada a l’aula de CLE” [Translation and Literature. A Didactic Proposal Integrated into the Class of Catalan as a Foreign Language]. IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. University of Vic. April 4.

2013

Vilardell, Laura. “La col·lecció Isard, d’Editorial Vergara i la censura: els casos de La Pesta i Barrabàs” [The Isard Collection, Vergara Publisher and its Censorship. The case of La peste and Barrabas]. Traducció i censura durant la dictadura franquista. University of Vic. November 27.

Vilardell, Laura. “El conde de Cedillo, un traductor castellano olvidado. Sus ideas traductológicas” [The Count of Cedillo, a Spanish Forgotten Translator. His Ideas about Translation]. VI Congreso internacional AIETI. Traducimos desde el sur. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. January 22.

2012

Vilardell, Laura. “Joan Fuster and Josep M. Boix i Selva: A Literary Relationship.” LVIII Annual Anglo-Catalan Society Conference. University of Sheffield. November 9.

Vilardell, Laura. “Aproximació a les traduccions castellanes de Canigó al segle XIX” [An approach to the Spanish Translations of Canigó  in the 19th century]. XVI Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. July 1.

2011

Vilardell, Laura. “Aproximació a les traduccions castellanes de Caritat” [An approach to the Spanish translations of Caritat]. VIII Col·loqui Internacional Verdaguer “La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En Defensa pròpia (1897).” University of Vic. November 10-12.

Vilardell, Laura. “Translations and Translators of English-language Authors in the ‘Isard’ Series (1962-1971).” Twelfth International Conference on English and American Literature and Language. Jagiellonian University in Krakow, Poland. April 27.

2010

Vilardell, Laura. “Una aproximació a la col·lecció «Isard»” [An Approach to the ‘Isard’ Collection]. III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània “La traducció i el món editorial català de postguerra.” University Pompeu Fabra. July 8-9.

Vilardell, Laura. “El comte de Cedillo, traductor castellà de Verdaguer i Costa i Llobera. Una aproximació” [The Count of Cedillo, Spanish Translator of Verdaguer and Costa i Llobera. An Approach]. XIV Forum for Iberian Studies “The Limits of Literary Translation.” University of Oxford. June 24-25.

Vilardell, Laura and Ramon Pinyol Torrents. “Dos traductores andaluces coetáneos del poeta catalán Jacinto Verdaguer” [Two Andalusian Contemporary Translators of the Catalan Poet Jacint Verdaguer]. VII Congreso Internacional Traducción, Textos e interferencias. University of Sevilla. May 13-15.

Vilardell, Laura. “El comte de Cedillo, traductor al castellà de Canigó i d’altres poesies catalanes. Una aproximació” [The Count of Cedillo, Spanish Translator of Canigó and Other Catalan Poems. An Approach]. XIV Jornades de Traducció, Traduir els Clàssics, antics i moderns. University of Vic. March 17-18.

Campus Talks

2017 Vilardell, Laura. “Catalan, the 9th most spoken language in Europe: challenges and achivements”. Penn Language Center. UPenn, April 25.
2012 Vilardell, Laura. “Is translation a betrayal of the original text?”. Theory applied to the English and Spanish versions of Pedra de Tartera. Queen Mary University of London, November 15.