Equipment

Bruker Esquire 3000 (ESI-QIT) mass spectrometer within ion-molecule reaction set-up

Bruker Esquire 3000


Thermo LTQ (ESI-LIT) mass spectrometer

Thermo LTQ (ESI-LIT) mass spectrometer


Thermo Surveyor HPLC with LCQ (ESI-QIT) mass spectrometer (LC/MS)

Thermo Surveyor HPLC with LCQ (ESI-QIT) mass spectrometer (LC/MS)


Agilent 1100 Series HPLC

Agilent 1100 Series HPLC